سوالات متداول

سوالات متداول

پیکاپ ویزای کانادا از کشور ترکیه انجام می شود.

در حال حاضر خدمات پیکاپ ویزا برای کشور های آمریکا و کانادا ارائه می شود.

دعوتنامه از اقوام درجه یک بالاترین اعتبار را دارد.

حدودا ۳ ماه قبل از سفر بهترین زمان جهت اخذ ویزا شنگن می باشد.

از زمان تحویل مدارک تا انگشت نگاری، حداکثر ده روز و بررسی نهایی جهت قبولی یا رد ویزا توسط سفارت بازه ی زمانی مشخصی ندارد.

با ویزای مولتی اجازه چندبار ورود به خاک کشور کانادا رو دارید اما با ویزای سینگل فقط یکبار

پیکاپ ویزای کانادا از کشور ترکیه انجام می شود.

در حال حاضر خدمات پیکاپ ویزا برای کشور های آمریکا و کانادا ارائه می شود.

دعوتنامه از اقوام درجه یک بالاترین اعتبار را دارد.

حدودا ۳ ماه قبل از سفر بهترین زمان جهت اخذ ویزا شنگن می باشد.

از زمان تحویل مدارک تا انگشت نگاری، حداکثر ده روز و بررسی نهایی جهت قبولی یا رد ویزا توسط سفارت بازه ی زمانی مشخصی ندارد.

با ویزای مولتی اجازه چندبار ورود به خاک کشور کانادا رو دارید اما با ویزای سینگل فقط یکبار

composition with question mark nature landscape 1

ارتباط با ما