در حال بارگذاری ...

خدمات راه ابریشم

010 travel and tourism

ویزای کانادا

Group 7

ویزای شنگن

001 document

اقامت دبی

Group 5

پیکاپ

Group 8

وقت سفارت

006 passport

استارتاپ کانادا

راه ابریشم

شرکت خدمات مسافرت هوایی راه ابریشم از سال 1390 کار خود را با هدف اخذ ویزا و اقامت به صورت تخصصی شروع نمود. تمامی پرسنل راه ابریشم به صورت حرفه ای در زمینه ی اخذ ویزا و اقامت آموزش دیده و با کسب به روز ترین اطلاعات در این راستا کار مشتریان عزیز را به بهترین نحو ممکن انجام میدهند و در نتیجه ی حضور این کادر حرفه ای در مجموعه ی راه ابریشم ما تاکنون موفق به اخذ بیش از 1000 ویزای توریستی و 80 ویزای اقامتی شده ایم.
رضایت مشتریان عزیز مهمترین هدف ما در این مجموعه می باشد امیدواریم که بتوانیم در این جهت قدمی مثبت برای شما عزیزان برداریم.

راه ابریشم

شرکت خدمات مسافرت هوایی راه ابریشم از سال 1390 کار خود را با هدف اخذ ویزا و اقامت به صورت تخصصی شروع نمود. تمامی پرسنل راه ابریشم به صورت حرفه ای در زمینه ی اخذ ویزا و اقامت آموزش دیده و با کسب به روز ترین اطلاعات در این راستا کار مشتریان عزیز را به بهترین نحو ممکن انجام میدهند و در نتیجه ی حضور این کادر حرفه ای در مجموعه ی راه ابریشم ما تاکنون موفق به اخذ بیش از 1000 ویزای توریستی و 80 ویزای اقامتی شده ایم.
رضایت مشتریان عزیز مهمترین هدف ما در این مجموعه می باشد امیدواریم که بتوانیم در این جهت قدمی مثبت برای شما عزیزان برداریم.

سابقه کاری ما

کانادا
کانادا
شنگن
شنگن
0
ویزا کانادا
0
اقامت کانادا
0
ویزا شنگن
0
ویزا مالتیپل شنگن

مقالات

سابقه کاری ما

کانادا

ویزا کانادا 2449

کانادا

اقامت کانادا 84

شنگن

ویزا شنگن 1802

شنگن

ویزا مالتیپل شنگن 541

مقالات